Soledad Sevilla y Àngels Ribé. J’accepte la grande aventure d’être moi, exposició en homenatge a Simone de Beauvoir | Institut Français | 06.04.2016 – 29.04.2016

A càrrec de Maïs Jorba i Marta Darder, comissàries

 

Les obres exposades s’articulen al voltant de la frase “J’accepte la grande aventure d’être moi” del Cahiers de jeunesse de Simone de Beauvoir. Cada artista exposa un treball representatiu del seu univers individual, mostrant com s’enfronta a la gran aventura de ser ella mateixa. La suma de diferents maneres de fer potencia la visió de conjunt, incrementa la visibilitat que cada obra té per ella mateixa i afavoreix el diàleg entre unes i altres.

+ NOTICIAS