Regina Giménez. La Constancia | Can Trinxet, L’Hospitalet Ll. | Barcelona Gallery Weekend, Composiciones | 29.09.2016 – 02.10.2016

“Composicions” presenta intervencions artístiques en emplaçaments singulars dels barris de la ciutat. Cada artista comissionat està representat per una de les galeries participants en el Barcelona Gallery Weekend. Comissariat per segona vegada per Latitudes, el projecte explora a fons Barcelona com a trama afluent d’allò històric i allò contemporani, d’allò desconegut i allò evident.

Resistint-se a un tema generalizant, els cinc projectes artístics es desenvolupen a partir de la resposta de cada artista a un determinat context –a la seva comunitat o al seu emplaçament– per formar un fil temporal on es conjuminen ubicacions evocadores i espais públics per discórrer paral·lelament a les exposicions a galeries i museus del Gallery Weekend.

_Latitudes (Max Andrews & Maria Cánepa).

+ NOTICIAS
Regina Giménez. La Constancia | Can Trinxet, L’Hospitalet Ll. | Barcelona Gallery Weekend, Composiciones | 29.09.2016 – 02.10.2016 | Ana Mas Projects