Ressenya | Non-Slave Tenderness | El amor como el abrazo de lo inesperado | per Carolina Jiménez | A*Desk Critical Thinking

“Non-Slave Tenderness és també una zona. És vida. És un organisme material. Una entitat animista que incorpora, transforma i es nodreix constantment d’una multiplicitat de fluxos i acoblaments humans i no-humans. A diferència de la zona anterior, la violència contra els seus visitants, potser aquí també mers stalkers, no és la seva característica principal. Sí que ho és la tendresa, ja ens adverteix el seu nom, un amor fati que no és humà, ni de bon tros diví, sinó del tot material. Un amor orientat a la relacionalitat multidireccional i transespècie.”

Carolina Jiménez

A*Desk Critical Thinking

Continuar…

+ NOTICIAS