Lucía C. Pino ‘Descripción de un estado físico’, presentada per Schneider Colao i Elba Benítez

27 nov. 2021 - 28 febr. 2022

L’exposició se centrarà en el cos com a concepte, més enllà del pla representatiu. S’abordarà el cos des del prisma del model psicòtic i neuròtic, que constitueixen les estructures fonamentals de la psique. Es confrontaran l’un i l’altre amb qüestions de caràcter sociològic i polític, entre altres, en un intent de proposar una comprensió més extensa que l’imaginari del cos, que la història ens aporta com a llegat.