Regina Gimenez Iremos al Sol

19 jul. 2021

Regina Gimenez ha publicat ‘Iremos al sol’, un llibre d’artista editat per Fabulatorio a el marc de la passada exposició amb el mateix nom que va tenir lloc a principis d’any a Patio Herreriano.

L’obra de Regina Giménez pertany a el camp de l’abstracció; això en un principi sembla ser un fet irrefutable ja que és en l’exploració de la geometria i el color on radica la seva preocupació estètica.

[…] Destil·la interès en el que ella anomena “coneixement popular”, models d’ensenyament basats no tant en cànons de formació sinó en registres ficticis i recursos domèstics. En aquest sentit, disciplines com la geografia i la ciència són desafiades per l’artista, ja que sistematitza els seus elements formals i emfatitza la seva condició simbòlica.

[…] En la seva recerca conscienciosa, visible en la serietat de tota la seva obra, s’entreveu una voluntat de presentar el coneixement sota una organització lògica i metòdica.

– Javier Hontoria

Director de Patio Herreriano