Carmen Mariscal ‘Érase… / Once upon a time...’, a la Universidad del Claustro Sor Juana

01 març - 09 abr. 2022

Carmen Mariscal participa en ‘Érase… / Once upon a estafi…’, exposició doble al costat de Mercedes Gertz, comissariada per Karen Cordero en la Universitat del Claustre Sor Juana a Mèxic.

“Per mitjà de metàfores plàstiques i estratègies poètiques i performatives, Mariscal i Gertz ens presenten desxiframents de la seva experiència subjectiva que incomoden, però també ens alliberen- obrint la possibilitat de desmuntar les relacions de poder i històries de violència imbricades en la cultura material i en els espais amb els quals interactuem, i fent present i palpable la necessitat de re-presentar i re-narrar-les, per a poder albirar un altre futur, en el personal i en el social.”