Soledad Sevilla 'Paisaje, pensamiento, pintura', a Galería Fernández-Braso

26 maig - 30 jul. 2022

La galeria d’art Fernández-Brasode Madrid reuneix per primera vegada i sota el títol de “Paisatge, pensament, pintura”, a les artistes espanyoles Soledad Sevilla (València, 1944) i Nuria Vidal (Madrid, 1967). 
 
Coincidint en l’interès de totes dues artistes per allò que conflueix i es genera entre la pintura i les formes i elements de la naturalesa i el paisatge, l’exposició mostra i ressalta dues formes d’expressió estètica, de valors i associacions tant de caràcter subjectiu com objectiu. Memòria, experiència, percepció…, identitat, territori, temps, existència…. D’aquesta confluència sorgeixen unes obres d’aparença abstracta definides i formalitzades per diferents processos de realització que evoquen, a més, realitats, entorns i singularitats diferents de les dues artistes convocades. 
 
En el cas de Soledad Sevilla, les obres seleccionades pertanyen a les pintures de murs vegetals que va començar a realitzar a mitjan dècada dels noranta, en les quals la trama o quadrícula geomètrica del seu període inicial es va transformar en un magma vegetal de petites pinzellades. Evocació de murs, de vegetació. Una pintura barroca, que tendeix a l’infinit, transcendent, sublim.